Save/Load Settings

Nastavitve fotoaparata lahko shranite/naložite na pomnilniško kartico ali z nje. Nastavitve lahko tudi naložite z enakega modela fotoaparata.

  1. MENU(Setup) › [Reset/Save Settings][Save/Load Settings] › želen element.

Podrobnosti elementov menija

Load:
Prenese nastavitve iz pomnilniške kartice v fotoaparat.
Save:
Shrani trenutne nastavitve tega fotoaparata na pomnilniško kartico.
Delete:
S tem izbrišete nastavitve, ki so shranjene na pomnilniški kartici.


Nastavitve, ki jih ni mogoče shraniti

Naslednjih parametrov nastavitev ne morete shraniti s funkcijo [Save/Load Settings]. (Elementi menija brez parametrov z nastavitvami, kot je [Focus Magnifier], niso navedeni.)

(Shooting)
IPTC Information
Copyright Info

(Exposure/Color)
White Balance: Custom 1/Custom 2/Custom 3

(Focus)
Face Memory

(Network)
FTP Transfer Func.*
WPS Push
Access Point Set.
Wi-Fi Frequency Band
IP Address Setting
Edit Device Name
Import Root Certificate
Security(IPsec)

* Nastavitve lahko shranite ali naložite v možnosti [FTP Transfer Func.] z izbiro MENU (Network) › [Transfer/Remote][FTP Transfer Func.][Save/Load FTP Settings]. Za podrobnosti glejte "Vodnik za pomoč s FTP"
https://rd1.sony.net/help/di/ftp_2220/h_zz/


(Setup)
Area/Date/Time Setting

Opomba

  • Shranite lahko do 10 nastavitev na pomnilniško kartico. Ko shranite 10 nastavitev, ne morete izvesti funkcije [Save New]. Obstoječe nastavitve izbrišite s funkcijo [Delete] ali pa jih prepišite.
  • Samo reža 1 se uporablja za shranjevanje ali nalaganje podatkov. Ne morete spremeniti ciljne reže za shranjevanje/nalaganje.
  • Ne morete naložiti nastavitev iz drugega modela fotoaparata.
  • To funkcijo lahko uporabljate za shranjevanje nastavitev, registriranih v možnosti [Camera Set. Memory]. Funkcija [Save/Load Settings] ni na voljo, ko je način zajemanja posnetkov nastavljen na [Recall Camera Setting]. Pred uporabo te funkcije nastavite način zajemanja posnetkov na način, ki ni MR ( Recall Camera Setting).