AF-C Area Display

fotografija

Nastavite lahko, ali naj bo prikazano izostreno območje, ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Continuous AF] in možnost [Focus Area] na [Wide] ali [Zone].

  1. MENU (Focus) › [Focus Area][AF-C Area Display] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Prikaže območje ostrenja, ki je izostreno.
Off:
Ne prikaže območja ostrenja, ki je izostreno.

Opomba

  • Ko je možnost [Focus Area] nastavljena na eno od spodnjih možnosti, se okvir za ostrenje v tem območju, ki je izostreno, obarva zeleno:
    • [Center Fix]
    • [Spot]
    • [Expand Spot]