Shockless WB

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite hitrost, pri kateri izravnava beline preklopi med snemanjem videoposnetkov, kot na primer pri spremembi nastavitve za [White Balance] ali [Priority Set in AWB].

  1. MENU (Exposure/Color) › [White Balance][Shockless WB] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Off:
Izravnava beline bo nemudoma preklopila, če spremenite nastavitev izravnave beline med snemanjem videoposnetkov.
1 (Fast)/2/3 (Slow):
Izberete lahko hitrost, pri kateri izravnava beline preklopi med snemanjem videoposnetkov, da omogočite bolj gladko spreminjanje izravnave beline videoposnetka.
Nastavitve hitrosti v zaporedju od najhitrejše do najpočasnejše so: [1 (Fast)], [2] in [3 (Slow)].

Opomba

  • Ta funkcija ne vpliva na hitrost, pri kateri se izravnava beline spreminja, ko je možnost [White Balance] nastavljena na [Auto] ali [Underwater Auto].
  • Tudi če je izbrana nastavitev, ki ni [Off], bo naslednje nemudoma uporabljeno za videoposnetek, ne glede na nastavitev hitrosti.
    • Fine nastavitve barvnih odtenkov
    • Spremembe temperature barve z možnostjo [C.Temp./Filter]