Initial Focus Mag. (videoposnetek)

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite začetno vrednost povečave za možnost [Focus Magnifier] v načinu snemanja videoposnetkov.

  1. MENU (Focus) › [Focus Assistant][Initial Focus Mag.] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

x1.0:
Prikaže sliko z isto povečavo kot zaslon za fotografiranje.
x4.0:
Prikaže 4-kratno povečavo slike.