Touch Operation

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to možnostjo nastavljate upravljanje na dotik na zaslonu.

  1. MENU (Setup) › [Touch Operation][Touch Operation] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Vklopi upravljanje na dotik.
On: Playback Only:
Vklopi upravljanje na dotik samo med predvajanjem.
Off:
Izklopi upravljanje na dotik.