Delete pressing twice

Nastavi, ali lahko trenutno predvajano sliko izbrišete tako, da dvakrat zapored pritisnete gumb za brisanje (Delete).

  1. MENU (Playback) › [Delete][Delete pressing twice] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Omogoča, da trenutno predvajano sliko izbrišete tako, da dvakrat pritisnete tipko za brisanje (Delete).
Off:
Onemogoči, da trenutno predvajano sliko izbrišete tako, da dvakrat pritisnete tipko za brisanje (Delete).