Screen Reader (samo pri nekaterih modelih)

Nastavi funkcijo glasnega branja informacij, kot na primer besedila na zaslonu.

Funkcija je na voljo samo pri modelih, prodanih v Severni Ameriki, ko je jezik menija nastavljen na angleščino. (Podatek velja na datum izdaje.)

  1. MENU (Setup) › [Accessibility][Screen Reader] › Izberite element, ki ga želite nastaviti, in nato izberite želeno nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Screen Reader:
Nastavitev uporabe funkcije glasnega branja. ([On]/[Off]).
Speed:
Nastavitev hitrosti glasnega branja.
Volume:
Nastavitev glasnosti glasnega branja.