Uporaba gumba DISP (nastavitev prikaza)

S pritiskom gumba DISP (nastavitev prikaza) lahko spremenite vsebino, ki je na zaslonu prikazana med zajemanjem in predvajanjem posnetkov. Prikaz se spremeni ob vsakem pritisku gumba DISP.

Med zajemanjem posnetkov

Display All Info.No Disp. Info.HistogramLevelDisplay All Info.

Med snemanjem videoposnetkov:

Med fotografiranjem:Med predvajanjem

Display Info. › HistogramNo Disp. Info. › Display Info.

  • Če je na sliki premočno ali preslabo osvetljeno območje, bo utripal ustrezen razdelek na prikazu histograma (opozorilo o premočni/preslabi osvetljenosti).
  • Nastavitve za predvajanje so prav tako upoštevane v možnosti [Auto Review].


Opomba

  • Vsebina in njena razporeditev, ki sta prikazani na slikah, sta samo informativni in se lahko razlikujeta od dejanskega prikaza.