Zoom Lever Speed (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite hitrost zooma, kadar uporabljate vzvod za zoom W/T na fotoaparatu. Hitrost zooma je mogoče nastaviti v dveh stopnjah. Poleg tega jo lahko nastavite ločeno za stanje pripravljenosti na fotografiranje in za snemanje videoposnetkov.

  1. MENU (Shooting) › [Zoom][Zoom Lever Speed] › želen element nastavitve.

Podrobnosti elementov menija

1st Zoom Spd. :
Nastavi hitrost zooma prve stopnje za stanje pripravljenosti na zajem posnetkov. (od 1 (Slow) do 8 (Fast))
2nd Zoom Spd. :
Nastavi hitrost zooma druge stopnje za stanje pripravljenosti na zajem posnetkov. (od 1 (Slow) do 8 (Fast))
1st Zoom Spd. :
Nastavi hitrost zooma prve stopnje za snemanje. (od 1 (Slow) do 8 (Fast))
2nd Zoom Spd. :
Nastavi hitrost zooma druge stopnje za snemanje. (od 1 (Slow) do 8 (Fast))

Namig

  • Če je za stanje pripravljenosti na fotografiranje nastavljena velika hitrost in za snemanje videoposnetkov nastavljena majhna hitrost, se lahko vidno polje med stanjem pripravljenosti na fotografiranje spremeni hitro, med snemanjem videoposnetkov pa počasi.

Opomba

  • Hitrost zooma se ne spremeni, ko uporabljate obroč za zoom na objektivu ali vzvod za zoom na objektivu z motoriziranim zoomom.
  • Če povečate hitrost zooma, se lahko posnamejo zvoki delovanja zooma.