Čas snemanja videoposnetkov

V spodnji tabeli so prikazani okvirni skupni časi snemanja videoposnetkov, ki jih je mogoče shraniti na pomnilniško kartico, formatirano s tem fotoaparatom. Vrednosti so odvisne od pogojev fotografiranja in vrste uporabljene pomnilniške kartice.

(h (ure), min (minute))

File Format Rec Frame Rate Nastavitev snemanja Pomnilniška kartica SD Pomnilniška kartica CFexpress Type A
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
XAVC HS 4K 60p/50p 200M 30 min 1 h 10 min 40 min 1 h 20 min
150M 45 min 1 h 30 min 50 min 1 h 40 min
100M 1 h 2 h 10 min 1 h 15 min 2 h 30 min
75M 1 h 20 min 2 h 50 min 1 h 35 min 3 h 10 min
45M 2 h 4 h 10 min 2 h 20 min 4 h 50 min
XAVC S 4K 60p/50p 200M 30 min 1 h 10 min 40 min 1 h 20 min
150M 45 min 1 h 30 min 50 min 1 h 40 min
XAVC S HD 60p/50p 50M 1 h 50 min 3 h 50 min 2 h 10 min 4 h 30 min
25M 3 h 6 h 10 min 3 h 30 min 7 h 10 min
XAVC S-I 4K 60p 600M 10 min 25 min 10 min 25 min
50p 500M 10 min 30 min 15 min 35 min
XAVC S-I HD 60p 222M 30 min 1 h 5 min 35 min 1 h 15 min
50p 185M 35 min 1 h 15 min 40 min 1 h 30 min

Časi snemanja, ko je možnost [Proxy Recording] nastavljena na [Off].

 • Prikazani časi so časi snemanja z uporabo pomnilniške kartice Sony.
 • Časovni razpon, ki je na voljo za snemanje videoposnetkov, je odvisen od oblike zapisa datoteke/nastavitev snemanja filmov, pomnilniške kartice, temperature okolja, omrežnega okolja Wi-Fi, stanja fotoaparata pred začetkom snemanja in stanja napolnjenosti baterije.
  Najdaljši čas posamezne seje neprekinjenega snemanja videoposnetka je približno 13 ur (omejeno s specifikacijami izdelka).

Opomba

 • Čas snemanja videoposnetkov je različen, ker fotoaparat omogoča možnost VBR (spremenljiva bitna hitrost), ki kakovost slike samodejno prilagodi glede na prizor snemanja. Ko snemate hitro premikajoči se motiv, je slika bolj jasna, vendar pa je čas snemanja krajši, ker se za snemanje porabi več pomnilnika. Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev snemanja, objekta ali nastavitev kakovosti/velikosti slike.

Opombe glede neprekinjenega snemanja videoposnetkov

 • Snemanje videoposnetkov v visoki kakovosti in hitro neprekinjeno fotografiranje zahteva veliko energije. Zato se bo temperatura v fotoaparatu zvišala, kar še posebej velja za temperaturo slikovnega senzorja. V tovrstnih primerih se fotoaparat samodejno izklopi, ker se je njegova površina močno segrela ali ker temperatura vpliva na kakovost posnetkov ali notranji mehanizem fotoaparata.
 • Spodaj je naveden razpon časa, ki je na voljo za neprekinjeno snemanje videoposnetkov s privzetimi nastavitvami fotoaparata potem, ko je bil nekaj časa izklopljen. Vrednosti navajajo neprekinjen čas od začetka snemanja do prekinitve snemanja s fotoaparatom.


  Ko je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [Standard]

  File Format XAVC S HD XAVC S 4K
  Temperatura okolja: 25 °C (77 °F) Pribl. 120 min Pribl. 30 minut
  Temperatura okolja: 40 °C (104 °F) Pribl. 120 min Pribl. 30 minut


  Ko je možnost [Auto Power OFF Temp.] nastavljena na [High]

  File Format XAVC S HD XAVC S 4K
  Temperatura okolja: 25 °C (77 °F) Pribl. 120 min Pribl. 60 min
  Temperatura okolja: 40 °C (104 °F) Pribl. 120 min Pribl. 60 min


  XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M 4:2:0 8bit; ko fotoaparat ni povezan prek omrežja Wi-Fi; ko uporabljate pomnilniško kartico CFexpress Type A; ko je zaslon odprt

  XAVC S 4K: 60p 150M/50p 150M 4:2:0 8bit; ko fotoaparat ni povezan prek omrežja Wi-Fi; ko uporabljate pomnilniško kartico CFexpress Type A; ko je zaslon odprt

 • Čas, ki je na voljo za snemanje, se razlikuje glede na temperaturo, obliko zapisa datotek/nastavitev snemanja za videoposnetke, omrežno okolje Wi-Fi ali stanje fotoaparata pred začetkom snemanja. Če po vklopu pogosto spreminjate kompozicijo ali snemate, se temperatura v fotoaparatu zviša, razpoložljivi čas snemanja pa skrajša.
 • Če se pojavi ikona (opozorilna ikona za pregrevanje), je narasla temperatura fotoaparata.
 • Če se fotoaparat zaradi visoke temperature med snemanjem videoposnetkov izklopi, ga pustite nekaj časa izklopljenega. Snemanje zaženite šele, ko se temperatura v fotoaparatu popolnoma zniža.
 • Ob upoštevanju spodnjih nasvetov boste lahko snemali dlje.
  • Fotoaparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
  • Ko fotoaparata ne uporabljate, ga izklopite.