Audio Recording

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite, ali se pri snemanju videoposnetkov posname tudi zvok. Izberite možnost [Off], da se izognete snemanju zvokov objektiva in delovanja fotoaparata. Te funkcije ni mogoče uporabiti med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov.

  1. MENU (Shooting) › [Audio Recording][Audio Recording] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
posname zvok.
Off:
zvok se ne posname.