AF w/ Shutter

fotografija

S to funkcijo izberite, ali se ob pritisku sprožila do polovice vklopi samodejno ostrenje. Izberite [Off], če želite ostrenje in osvetlitev prilagoditi ločeno.

  1. MENU (Focus) › [AF/MF][AF w/ Shutter] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Če pritisnete sprožilo do polovice, se vklopi samodejno ostrenje.
Off:
Če pritisnete sprožilo do polovice, se izklopi samodejno ostrenje.