Create New Folder

S to funkcijo ustvarite novo mapo na pomnilniški kartici za zapisovanje fotografij. Nova mapa ima številko, ki je za eno večja od največje uporabljene številke mape. Slike se zapisujejo v novo mapo.

V eno mapo je mogoče shraniti do 4.000 slik. Ko je zmogljivost presežena, se samodejno ustvari nova mapa.

  1. MENU (Shooting) › [File][Create New Folder].

Namig

  • Nastavite lahko zadnjih 5 znakov imena mape.

Opomba

  • Ko v izdelek vstavite pomnilniško kartico, ki je bila uporabljena z drugo opremo, ter z njo posnamete slike, se bo morda ustvarila nova mapa.
  • Če je fotoaparat nastavljen, da zapisuje slike na pomnilniški kartici v obeh režah, bo na obeh pomnilniških karticah ustvarjena nova mapa. Številka nove mape bo za eno številko višja od najvišje številke obstoječe mape na obeh pomnilniških karticah.
  • Če je fotoaparat nastavljen, da zapisuje slike na pomnilniški kartici v obeh režah, vi pa posnamete sliko, lahko fotoaparat samodejno ustvari novo mapo.
  • Imena mape ne morete spremeniti, ko je možnost [Folder Name] v možnosti [File/Folder Settings] nastavljena na [Date Form].