Photo Capture

S to funkcijo posnamete izbrani prizor iz videoposnetka, ki ga želite shraniti kot fotografijo. Najprej posnemite videoposnetek, nato začasno zaustavite videoposnetek med predvajanjem, da zajamete odločilne trenutke, ki jih običajno ni mogoče zajeti pri fotografiranju, in jih shranite kot fotografije.

  1. Prikažite videoposnetek, ki ga želite zajeti kot fotografijo.
  2. MENU (Playback) › [Edit][Photo Capture].
  3. Predvajajte videoposnetek in ga začasno zaustavite.
  4. Poiščite želeni prizor s funkcijami počasnega pomikanja naprej, počasnega pomikanja nazaj, prikaza naslednje sličice in prikaza prejšnje sličice ter nato ustavite videoposnetek.
  5. Za zajem izbranega prizora pritisnite (Photo Capture).
    Prizor se shrani kot fotografija.

Namig

  • Z možnostjo [JPEG/HEIF Switch] lahko kot obliko zapisa datoteke za snemanje fotografij izberete bodisi JPEG bodisi HEIF.