Wired LAN (USB-LAN)

S to funkcijo konfigurirate žično omrežje LAN. Ta izdelek lahko prek žičnega omrežja LAN povežete z omrežjem, tako da priključite komercialno dostopen adapter za pretvorbo USB-LAN na priključek USB Type-C na izdelku.

  1. MENU(Network) › [Wired LAN] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

IP Address Setting:
Nastavi, ali naj bo naslov IP za žično omrežje LAN konfiguriran samodejno ali ročno. ([Auto]/[Manual])
Display Wired LAN Info.:
Prikaže informacije o žičnem omrežju LAN za ta izdelek, kot sta naslov MAC ali naslov IP.


IP address:
Če naslov IP vnašate ročno, vnesite fiksni naslov.
Subnet Mask/Default Gateway/Primary DNS Server/Second DNS Server:
Če ste možnost [IP Address Setting] nastavili na [Manual], vnesite vsak naslov glede na vaše omrežno okolje.

Namig

  • Priporočamo, da uporabite gigabitni ethernet adapter za povezave USB Type-C.

Opomba

  • Ni zagotovljeno, da bodo vsi tipi adapterjev za pretvorbo USB-LAN delovali ustrezno.