Version

S to možnostjo lahko prikažete različico programske opreme izdelka. Preverite različico, ko so izdane posodobitve za programsko opremo tega izdelka itd.

Prikaže tudi različico objektiva, če je nameščen objektiv, združljiv s posodobitvami vdelane programske opreme.

Na območju objektiva je prikazana različica adapterja z nastavkom, če je nameščen adapter z nastavkom, združljiv s posodobitvami vdelane programske opreme.

  1. MENU (Setup) › [Setup Option][Version].

Namig

  • Preneseno vdelano programsko opremo lahko shranite tudi na pomnilniško kartico, nato pa vdelano programsko opremo fotoaparata posodobite s pomočjo pomnilniške kartice.

Opomba

  • Posodobitev lahko izvedete le, če je raven napolnjenosti baterije (3 preostale črtice) ali več. Uporabite dovolj poln paket baterij.