Dodeljevanje nastavitev zajemanja posnetkov tipki po meri (Reg. Custom Shoot Set)

fotografija

Nastavitve zajemanja (kot so osvetlitev, nastavitev ostrenja, način fotografiranja ipd.) lahko vnaprej dodelite nastavljivi tipki in jih začasno prikličete tako, da držite tipko pritisnjeno. Enostavno pritisnite nastavljivo tipko za hitro preklapljanje nastavitev in jo sprostite za vrnitev v izvirne nastavitve. Ta funkcija je uporabna med snemanjem aktivnih športnih prizorov.

 1. MENU (Shooting) › [Shooting Mode][Reg. Custom Shoot Set] › Izberite registracijsko številko od [Recall Custom hold 1] do [Recall Custom hold 3].
  Prikazal se bo zaslon z nastavitvami za izbrano številko.
 2. Z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom izbirnega kolesca potrdite potrditvena polja za funkcije, ki jih želite priklicati z eno od registracijskih številk, in pritisnite središče kolesca za potrditev vsakega polja.
  Oznaka (kljukica) se bo prikazala v poljih za funkcije.
  • Za preklic izbire znova pritisnite središče.
 3. Izberite funkcijo, ki jo želite prilagoditi, z uporabo zgornjega/spodnjega/levega/desnega dela izbirnega kolesca in pritisnite središče za želeno nastavitev funkcije.
  • Izberite možnost [Import Current Setting], če želite dodeliti trenutne nastavitve fotoaparata izbrani registracijski številki.
 4. Izberite možnost [Register].

Elementi, ki jih lahko registrirate

 • Registrirate lahko različne funkcije za snemanje. Elementi, ki jih lahko dejansko registrirate, so prikazani v meniju fotoaparata.
 • Exposure
 • Nastavitev ostrenja
 • Način fotografiranja (ki ni samosprožilec)

Preklic registriranih nastavitev

 1. MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] › Izberite želeno tipko in nato izberite eno od registracijskih številk od [Recall Custom hold 1] do [Recall Custom hold 3].
 2. Na zaslonu za zajemanje pritisnite sprožilo, medtem ko držite pritisnjeno tipko, ki ste ji dodelili eno od registracijskih številk.
  Registrirane nastavitve se aktivirajo, ko držite pritisnjeno nastavljivo tipko.

Namig

 • Nastavitve za možnost [Reg. Custom Shoot Set] lahko po dodelitvi ene od registracijskih številk nastavljivi tipki spremenite s funkcijo [Custom Key/Dial Set.].

Opomba

 • Registracijske številke od [Recall Custom hold 1] do [Recall Custom hold 3] so na voljo samo v načinu zajemanja P/A/S/M.
 • Aktivacija registriranih nastavitev je odvisna od nameščenega objektiva in stanja fotoaparata v času priklica registrirane nastavitve.