USB LUN Setting

S to funkcijo se poveča združljivost z omejitvijo funkcij povezave USB.

  1. MENU (Setup) › [USB][USB LUN Setting] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Multi:
Običajno uporabite [Multi].
Single:
Možnost [USB LUN Setting] nastavite na [Single] samo, če ni mogoče vzpostaviti povezave.