Display as Group

Nastavi, ali naj bodo slike, posnete z intervalnim zajemanjem, prikazane kot skupina.

  1. MENU (Playback) › [Playback Option][Display as Group] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Prikaže slike v skupini.
Za predvajanje slik v skupini izberite skupino in pritisnite sredino izbirnega kolesca.
Off:
Ne prikaže slik v skupini.

Namig

  • Spodnje slike so prikazane v skupini.
    • Slike, zajete s funkcijo [Interval Shoot Func.] (Slike, zajete z enim intervalnim fotografiranjem postanejo ena skupina.)
  • Na zaslonu s kazalom slik se čez skupino prikaže ikona (Display as Group).

Opomba

  • Če izbrišete skupino, bodo izbrisane vse slike v skupini.