SteadyShot Adjust. (fotografija/videoposnetek)

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Fotografirate lahko z ustrezno nastavitvijo SteadyShot za nameščen objektiv.

  1. MENU (Shooting) › [Image Stabilization][SteadyShot Adjust.] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
Samodejno izvaja funkcijo SteadyShot v skladu z informacijami, ki jih pridobi prek nameščenega objektiva.
Manual:
Izvaja funkcijo SteadyShot v skladu z goriščno razdaljo, nastavljeno z možnostjo [ Focal Length]. (8–1000 mm)

Opomba

  • Funkcija SteadyShot morda ne bo delovala optimalno, če ste fotoaparat pravkar vklopili, če ste ga pravkar usmerili proti subjektu ali če ste sprožilo pritisnili do konca, ne da bi na polovici pritiska počakali.
  • Če fotoaparat od objektiva ne more pridobiti informacij o goriščni razdalji, funkcija SteadyShot ne deluje pravilno. Možnost [SteadyShot Adjust.] nastavite na [Manual], možnost [ Focal Length] pa tako, da ustreza objektivu, ki ga uporabljate. Trenutno nastavljena goriščna razdalja možnosti SteadyShot bo prikazana skupaj z ikono (SteadyShot).
  • Ko uporabljate objektiv SEL16F28 (naprodaj ločeno) s telekonverterjem ipd., nastavite možnost [SteadyShot Adjust.] na [Manual] in nastavite goriščno razdaljo.
  • Če je nameščen objektiv s stikalom SteadyShot, lahko nastavitve spreminjate samo s tem stikalom na objektivu. Nastavitev ni mogoče spreminjati prek fotoaparata.