AF Area Auto Clear

fotografija

Nastavi, ali je območje ostrenja prikazano ves čas ali pa prikaz kmalu po doseženi izostritvi ugasne, če je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Single-shot AF].

  1. MENU (Focus) › [Focus Area][AF Area Auto Clear] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Območje ostrenja se samodejno skrije kmalu po doseženem ostrenju.
Off:
Območje ostrenja je prikazano ves čas.