Self-timer(Single)

fotografija

Posname sliko s samosprožilcem po določenem številu sekund od trenutka pritiska sprožila. Uporabite 5-sekundni/10-sekundni samosprožilec, ko boste tudi sami na sliki, in uporabite 2-sekundni samosprožilec z namenom zmanjšanja tresenja fotoaparata, ki ga povzroči pritisk sprožila.

  1. MENU (Shooting) › [Drive Mode][Drive Mode][Self-timer(Single)].
  2. Izberite želeni način z desnim/levim delom izbirnega kolesca.
  3. Nastavite ostrenje in posnemite sliko.
    Zaslišal se bo zvočni signal, fotografija pa bo posneta po poteku izbranega števila sekund.

Podrobnosti elementov menija

Način opredeli število sekund, ki morajo po pritisku sprožila preteči do zajema slike.

Self-timer(Single): 10 s
Self-timer(Single): 5 s
Self-timer(Single): 2 s

Namig

  • Če želite zaustaviti odštevanje samosprožilca, znova pritisnite sprožilo.
  • Izberite MENU › (Shooting) › [Drive Mode][Drive Mode][Single Shooting], da prekličete samosprožilec.
  • Če želite izklopiti zvočni signal med odštevanjem samosprožilca, nastavite možnost [Audio signals] na [Off].
  • Če želite uporabiti samosprožilec v načinu kadriranja, izberite način kadriranja v načinu fotografiranja, nato pa izberite MENU (Shooting) › [Drive Mode][Bracket Settings][Selftimer during Bracket].