Swipe Up

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Nastavite lahko, ali želite, da se odpre meni funkcij, ko podrsate navzgor po zaslonu v pripravljenosti v načinu za snemanje.

  1. MENU › (Setup) › [Touch Operation][Swipe Up] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Open the Fn Menu:
Meni funkcij se odpre, ko podrsate navzgor. Meni funkcij lahko zaprete tako, da podrsate navzdol iz območja izven menija funkcij ali tapnete izven menija funkcij.
Off:
Meni funkcij se ne odpre, ko podrsate navzgor.

Opomba

  • Menija funkcij ne morete odpreti s podrsanjem navzgor, ko je možnost [Touch Operation] nastavljena na [On: Playback Only] ali [Off], kar velja tudi, če je izbrana možnost [Open the Fn Menu].