Emphasized REC Display

videoposnetek, počasni in hitri posnetki

S to funkcijo nastavite, ali želite med snemanjem videoposnetkov okoli robov monitorja fotoaparata prikazati rdeči okvir. Na preprost način lahko preverite, ali je fotoaparat v stanju pripravljenosti ali snema, tudi če na zaslon fotoaparata gledate pod kotom ali z razdalje.

  1. MENU (Shooting) › [Shooting Display][Emphasized REC Display] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Prikaže rdeč okvir in tako opozori, da je snemanje v teku.
Off:
Ne prikaže okvirja kot opozorilo, da je snemanje v teku.

Namig

  • Okvir, ki ga prikaže ta funkcija, se lahko predvaja tudi na zunanjem zaslonu, ki je priključen prek HDMI. Nastavite možnost [HDMI Info. Display] na [On].