Polnjenje paketa baterij s priloženim omrežnim napajalnikom

 1. Izklopite fotoaparat.
 2. Fotoaparat, v katerega je vstavljen paket baterij, priklopite na omrežni napajalnik (priložen) s kablom USB, napajalnik pa priklopite v električno vtičnico.

  Lučka za polnjenje na fotoaparatu (oranžna)

  Sveti: polnjenje

  Izklopljena: polnjenje končano

  Utripa: napaka pri polnjenju ali začasna zaustavitev polnjenja, ker je fotoaparat izven ustreznega temperaturnega razpona

  • Čas polnjenja (povsem napolnjena baterija): čas polnjenja znaša približno 255 minut.
  • Zgoraj navedeni čas polnjenja velja ob polnjenju povsem izpraznjenega paketa baterij pri temperaturi 25 °C). V nekaterih okoliščinah ali pod posebnimi pogoji uporabe lahko polnjenje traja dlje.
  • Ko je polnjenje končano, se lučka za polnjenje izklopi.
  • Če lučka za polnjenje zasveti in se nato takoj izklopi, je paket baterij povsem napolnjen.

Opomba

 • Polnjenje prek USB-ja ni mogoče prek večnamenskega priključka/priključka Micro USB. Za polnjenje paketa baterij uporabljajte priključek USB Type-C.
 • Ko uporabljate omrežni napajalnik/polnilnik baterij, ga priključite v bližnjo električno vtičnico. Če pride do kakršne koli okvare, vtič takoj izvlecite iz električne vtičnice, da prekinete povezavo z virom napajanja. Če uporabljate izdelek z lučko za polnjenje, upoštevajte, da ni izklopljen iz vira napajanja, niti ko lučka ugasne.
 • Če fotoaparat vklopite, se bo napajal iz električne vtičnice in bo na voljo za uporabo. Vendar se med tem paket baterij ne bo polnil.
 • Uporabite kabel USB (priložen) ali kabel s standardom USB.
 • Pred polnjenjem preberite tudi "Opombe o paketu baterij in polnjenju baterij".