Funkcije zooma, ki so na voljo v tem izdelku

Funkcija zooma fotoaparata z združevanjem funkcij omogoča večjo povečavo. Ikona, prikazana na zaslonu, se spremeni glede na izbrano funkcijo zooma.

Ko je nameščen objektiv z motoriziranim zoomom:

Ilustracija vrstice za zoom

Ko je nameščen objektiv z zoomom, ki ni objektiv z motoriziranim zoomom:

Ilustracija vrstice za zoom

 1. Razpon optičnega zooma
  Približajte slike v razponu zooma objektiva.
  Ko je nameščen objektiv z motoriziranim zoomom, je prikazana vrstica z razponom optičnega zooma.
  Ko je nameščen objektiv brez motoriziranega zooma, je drsnik za zoom zaklenjen na levem koncu vrstice za zoom, medtem ko je položaj zooma v razponu optičnega zooma. Povečava je prikazana kot "1.0". Če je možnost [Zoom Range] nastavljena na [Optical zoom only], drsnik za zoom ne bo prikazan.

 2. Razpon pametnega zooma ()
  Uporabljajte zoom na slikah, ne da bi poslabšali izvorno kakovost, tako da sliko deloma obrežete (samo ko je velikost [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] nastavljena na [M] ali [S]).

 3. Razpon zooma jasne slike ()

  Poveča slike s slikovnim postopkom z manjšo mero poslabšanja kakovosti.

  Ko nastavite možnost [Zoom Range] na [Clear Image Zoom] ali [Digital Zoom], lahko uporabljate to funkcijo zooma.

 4. Razpon digitalnega zooma ()

  Slike lahko povečate s slikovnim postopkom.

  Ko nastavite možnost [Zoom Range] na [Digital Zoom], lahko uporabljate to funkcijo zooma.

Namig

 • Privzeta nastavitev za možnost [Zoom Range] je [Optical zoom only].
 • Privzeta nastavitev za možnost [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] je [L]. Če želite uporabiti pametni zoom, spremenite možnost [JPEG Image Size]/[HEIF Image Size] na [M] ali [S].

Opomba

 • Funkcije pametnega zooma, zooma za jasno sliko in digitalnega zooma niso na voljo pri snemanju v teh primerih:
  • Možnost [File Format] je nastavljena na [RAW] ali [RAW & JPEG]/[RAW & HEIF].
  • Možnost [Rec Frame Rate] je nastavljena na [120p]/[100p].
  • Med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov z možnostjo [Frame Rate] nastavljeno na [240fps]/[200fps] ali [120fps]/[100fps]
 • Pri snemanju videoposnetkov ne morete uporabljati funkcije pametnega zooma.
 • Ob uporabi funkcije za zoom, ki ni optični zoom, se nastavitev [Focus Area] izključi, samodejno ostrenje pa deluje z vklopljeno prioriteto in okrog sredinskega območja.
 • Ko uporabljate funkcije pametnega zooma, zooma za jasno sliko ali digitalnega zooma, je možnost [Metering Mode] zaklenjena na [Multi].
 • Ko uporabljate funkcije pametnega zooma, zooma za jasno sliko in digitalnega zooma, te možnosti niso na voljo:
  • Face/Eye Prior. in AF
  • Face Priority in Multi Metering
  • Tracking function