Zebra Display

fotografija, videoposnetek, počasni in hitri posnetki

Nastavi zebrast vzorec, ki se pojavi prek dela slike, če stopnja svetlosti tega dela ustreza stopnji IRE, ki ste jo nastavili. Uporabite ta vzorec za prilagoditev svetlosti.

  1. MENU (Exposure/Color) › [Zebra Display] › Izberite element menija in nastavite želen parameter.

Podrobnosti elementov menija

Zebra Display:
s to funkcijo nastavite, ali naj se prikaže zebrast vzorec. ([Off] / [On])
Zebra Level:
s to funkcijo prilagodite stopnjo svetlosti zebrastega vzorca. ([70] / [75] / [80] / [85] / [90]/ [95] / [100] / [100+])

Namig

  • V privzetih nastavitvah je funkcija [Zebra Display Select] dodeljena levemu delu izbirnega kolesca.
  • Vrednosti lahko registrirate ter tako preverite pravilno osvetlitev ali premočno osvetlitev kot tudi stopnjo svetlosti za [Zebra Level]. Nastavitve za potrditev pravilne osvetlitve in potrditev premočne osvetlitve so registrirane v možnosti [Custom 1] in [Custom 2] v privzetih nastavitvah.
  • Če želite preveriti pravilno osvetlitev, nastavite standardno vrednost in razpon za stopnjo svetlosti. Zebrasti vzorec se prikaže v območjih znotraj razpona, ki ste ga določili.
  • Če želite preveriti premočno osvetlitev, nastavite najmanjšo vrednost za stopnjo svetlosti. Zebrast vzorec se bo pojavil prek območij s stopnjo svetlosti enako ali višjo od nastavljene vrednosti.

Opomba

  • Zebrast vzorec ni prikazan na napravah, povezanih prek HDMI.