Zaščita posnetih slik (Protect)

S to funkcijo lahko posnete slike zaščitite pred neželenim izbrisom. Na zaščitenih slikah je prikazana oznaka (zaščita).

  1. MENU(Playback) › [Selection/Memo][Protect] › želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Multiple Img.:

Zaščiti več izbranih slik.

(1) Izberite sliko, ki jo želite zaščititi, in pritisnite središče izbirnega kolesca. V potrditvenem polju se prikaže oznaka (kljukica). Če želite preklicati izbiro, znova pritisnite sredino ter tako odstranite kljukico .

(2) Če želite zaščititi druge slike, ponovite korak (1).

(3) MENU[OK].

All in this Folder:
Zaščiti vse slike v izbrani mapi.
Cancel All in this Folder:
Prekliče zaščito vseh slik v izbrani mapi.
All with this date:
Zaščiti vse slike, zajete na izbrani datum.
Cancel All with this date:
Prekliče zaščito vseh slik, zajetih na izbrani datum.
All Images in This Group:
Zaščiti vse slike v izbrani skupini.
Cancel All in This Group:
Prekliče zaščito vseh slik v izbrani skupini.

Namig

  • Če funkcijo [Protect] dodelite tipki po vaši izbiri z uporabo možnosti MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key Setting], lahko slike zaščitite oziroma prekličete zaščito s preprostim pritiskom tipke.
  • Če v načinu [Multiple Img.] izberete skupino, bodo zaščitene vse slike v tej skupini. Če želite izbrati in zaščititi posamezne slike znotraj določene skupine, izvedite [Multiple Img.] med prikazovanjem slik iz skupine.

Opomba

  • Elementi menija, ki jih je mogoče izbrati, se spreminjajo glede na nastavitev [View Mode] in izbrano vsebino.