Włączanie zasilania

Włącz kamerę.

  1. Otwórz monitor LCD kamery i włącz zasilanie.
    • Kamerę można również włączyć, naciskając przycisk (Włączone/Gotowość).

Wyłączanie zasilania

Zamknij monitor LCD.

Jeżeli wizjer jest wysunięty, należy go cofnąć, jak pokazano na poniższym rysunku.

  • Kamerę można również wyłączyć, naciskając przycisk (Włączone/Gotowość).

Włączanie i wyłączenie kamery

W zależności od stanu monitora LCD lub wizjera zasilanie kamery może zostać włączone lub wyłączone.

Monitor LCD: Otwarty
Zasilanie włączone niezależnie od stanu wizjera (cofnięty czy wysunięty)
Monitor LCD: Zamknięty
Zasilanie wyłączone, gdy wizjer jest cofnięty
Zasilanie włączone, gdy wizjer jest wysunięty

Uwaga

  • Przy wysuniętym wizjerze kamera nie zostanie wyłączona nawet po zamknięciu monitora LCD. Aby wyłączyć zasilanie kamery, należy upewnić się, czy wizjer został cofnięty do pierwotnej pozycji.
  • Jeżeli na monitorze LCD pojawią się komunikaty ostrzegawcze, postępuj zgodnie z podanymi wskazówkami.
  • Podczas nagrywania filmów lub po podłączeniu do innego urządzenia za pomocą portu USB kamera nie jest wyłączana, nawet jeśli monitor LCD jest zamknięty i wizjer został cofnięty do pierwotnej pozycji.
  • Zaleca się często wyłączać kamerę, zamykając monitor LCD lub cofając wizjer w celu zapobiegania rozładowywania akumulatora.