TC RUN

Można wybrać sposób zwiększania wartości kodu czasowego (tylko tryb filmowy).

  1. Przycisk MENU - (USTAW. TC/UB) - [TC RUN].

Opis elementów menu

REC RUN:

Zwiększa wartość kodu czasowego tylko podczas nagrywania.
Wybierz to ustawienie, aby sekwencyjnie rejestrować kod czasowy od ostatniego kodu czasowego z poprzedniego nagrania.


FREE RUN:

Zwiększa wartość kodu czasowego niezależnie od działania kamery.

Uwaga

  • Nawet jeśli wartość kodu czasowego zostanie zwiększona w trybie [REC RUN], kod czasowy może nie zostać nagrany sekwencyjnie w następujących przypadkach.
    • Po zmianie formatu nagrywania.
    • Po usunięciu karty pamięci.