WYBÓR ISO/WZMOCN.

Można przełączać wyświetlaną wartość między czułością ISO i wzmocnieniem podczas ręcznej regulacji czułości ISO lub wzmocnienia, naciskając przycisk ISO/GAIN (tylko tryb filmowy).

  1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [WYBÓR ISO/WZMOCN.].

Opis elementów menu

ISO:

Reguluje czułość ISO.


WZMOCNIENIE:

Reguluje wzmocnienie.

Uwaga

  • Wartości czułości ISO i wzmocnienia są przechowywane niezależnie.
  • Ta pozycja nie jest wyświetlana w trybie fotograficznym. Naciskając przycisk ISO/GAIN w trybie fotograficznym, można regulować tylko czułość ISO.