Używanie kamery zagranicą

Zasilanie

  • Kamerę można używać w różnych krajach/regionach dzięki dołączonemu zasilaczowi sieciowemu o zakresie działania od 100 V do 240 V, 50 Hz/60 Hz (prąd zmienny). Można również ładować akumulator.

Wyświetlanie obrazów w 4K

  • Aby oglądać obrazy 4K w jakości 4K, konieczne jest podłączenie kamery do zgodnego telewizora (lub monitora)4K za pomocą kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie). Aby na telewizorze wyświetlać filmy nagrane kamerą, najpierw wybierz ustawienie [WYB. 60i/50i] zgodnie z systemem telewizora, dostosowując wybór do kraju/regionu, gdzie oglądane będą filmy. Patrz sekcja: „Kraje/regiony, gdzie należy wybrać ustawienie [WYB. 60i/50i] na [60i]” i „Kraje/regiony, gdzie należy wybrać ustawienie [WYB. 60i/50i] na [50i]” w przypadku krajów i regionów, gdzie system telewizyjny zapewnia obsługę danego ustawienia.

Oglądanie filmów w wysokiej rozdzielczości (HD)

  • Aby oglądać obrazy w wysokiej jakości (HD) w HD, konieczne jest podłączenie kamery do zgodnego z technologią HD telewizora (lub monitora) za pomocą kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie). Aby na telewizorze wyświetlać filmy nagrane kamerą, najpierw wybierz ustawienie [WYB. 60i/50i] zgodnie z systemem telewizora, dostosowując wybór do kraju/regionu, gdzie oglądane będą filmy. Patrz sekcja: „Kraje/regiony, gdzie należy wybrać ustawienie [WYB. 60i/50i] na [60i]” i „Kraje/regiony, gdzie należy wybrać ustawienie [WYB. 60i/50i] na [50i]” w przypadku krajów i regionów, gdzie system telewizyjny zapewnia obsługę danego ustawienia.

Odtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika TV

  • Aby oglądać obrazy na telewizorze (lub monitorze), konieczne jest podłączenie kamery do danego urządzenia za pomocą kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie) lub kabla AV (sprzedawany oddzielnie). Aby na telewizorze wyświetlać filmy nagrane kamerą, najpierw wybierz ustawienie [WYB. 60i/50i] zgodnie z systemem telewizora, dostosowując wybór do kraju/regionu, gdzie oglądane będą filmy. Patrz sekcja: „Kraje/regiony, gdzie należy wybrać ustawienie [WYB. 60i/50i] na [60i]” i „Kraje/regiony, gdzie należy wybrać ustawienie [WYB. 60i/50i] na [50i]” w przypadku krajów i regionów, gdzie system telewizyjny zapewnia obsługę danego ustawienia.

Kraje/regiony, gdzie należy wybrać ustawienie [WYB. 60i/50i] na [60i]

  • Ameryka Środkowa, Boliwia, Chile, Ekwador, Filipiny, Gujana, Jamajka, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Meksyk, Peru, Stany Zjednoczone, Surinam, Tajwan, Wenezuela, Wyspy Bahama itd.

Kraje/regiony, gdzie należy wybrać ustawienie [WYB. 60i/50i] na [50i]

  • Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Gujana Francuska, Niemcy, Grecja, Holandia, Hongkong, Węgry, Indonezja, Iran, Irak, Włochy, Kuwejt, Malezja, Monako, Nowa Zelandia, Norwegia, Paragwaj, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Singapur, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Urugwaj, Wietnam, itd.

Ustawianie czasu lokalnego

  • W przypadku korzystania z kamery za granicą można łatwo ustawić na zegarze czas lokalny, podając różnicę czasu. Naciśnij przycisk MENU - wybierz (INNE) - [USTAW STREFĘ].