Wymiana baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

  1. Naciskając wypustkę, wsuń paznokieć do otworu i wyciągnij uchwyt na baterię.
  2. Wsuń nową baterię skierowaną polaryzacją dodatnią ku górze.
  3. Wsuń uchwyt z baterią do pilota, aż usłyszysz zatrzaśnięcie.

    A: Wypustka

Uwaga

  • Gdy bateria litowa się rozładowuje, skraca się zasięg działania bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania lub może on przestać działać prawidłowo. W takiej sytuacji baterię należy wymienić na nową baterię litową Sony CR2025. Użycie innej baterii grozi pożarem lub wybuchem.