Nagrywanie dźwięku za pomocą mikrofonu wewnętrznego

Za pomocą mikrofonu wewnętrznego kamery można nagrywać dźwięk stereo.

A: Przycisk MENU

B: Mikrofon wewnętrzny

C: Przycisk ////SET

  1. Naciśnij przycisk MENU.
  2. Wybierz funkcje (USTAW. AUDIO) - [WYBÓR MIKROFONU] - [INT MIC] za pomocą przycisku ////SET.

Wskazówka

  • Aby zredukować szum wiatru, użyj przycisku MENU - (USTAW. AUDIO) - [INT MIC WTR] - [WŁĄCZ].
  • Poziom zapisu dźwięku jest regulowany automatycznie. Aby dostosować ręcznie, wybierz MENU -(USTAW. AUDIO) - [POZIOM NAGR. AUDIO] - [TRYB POZIOMU NAGR.] - [RĘCZNY POZIOM NAGR.].