POMIAR PUNKTU

Dla wybranego przedmiotu można automatycznie dostosować jasność.

  1. Na przełączniku AUTO/MANUAL wybierz opcję MANUAL.
  2. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [POMIAR PUNKTU].
  3. Dotknij monitora LCD, aby wybrać przedmiot.
    • Jasność na wybranym przedmiocie zostanie dostosowana automatycznie.
    • obok przysłony, ISO/wzmocnienia i wartości szybkości migawki zmienia się na .

Wskazówka

  • Jeśli naciśniesz przycisk SET, obok przysłony, ISO/wzmocnienia i wartości szybkości migawki zmienia się z powrotem na .
  • Automatyczną regulację ostrości można anulować, wybierając na przełączniku AUTO/MANUAL wartość AUTO.
  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.