Wyświetlanie obrazów na ekranie telewizora HD

Istnieje możliwość odtwarzania filmów/wyświetlania zdjęć w wysokiej jakości. Wymaga to podłączenia kamery do telewizora wyposażonego w gniazdo HDMI.

 1. Podłącz złącze HDMI OUT kamery () do gniazda wejściowego HDMI telewizora (), używając kabla HDMI () (sprzedawany oddzielnie).
 2. Zmień ustawienia sygnału wejściowego telewizora, tak aby odbierał sygnał z gniazda, do którego jest podłączona kamera.
 3. Odtwórz film/wyświetl zdjęcie na kamerze.

Brak możliwości wyświetlania obrazów przy użyciu ustawienia [AUTO]

Dla opcji [WYBÓR WYJŚCIA] ustawienie [AUTO] jest wybierane domyślnie, co powoduje automatyczne dostosowanie ustawienia wyjścia kamery zależnie od podłączonego telewizora. W przypadku braku możliwości wyświetlania obrazów z użyciem ustawienia [AUTO] po wykonaniu kroku 2. wybierz (USTAW. NAG. /WYJŚCIA) - [WYJ. WIDEO] - [HDMI] - jedna z poniższych rozdzielczości wyjściowych.

 • Filmy XAVC S 4K (po wybraniu ustawienia 60i)
  • [1080p/480i]
  • [720p/480i]
  • [1080i/480i]
 • Filmy XAVC S HD/AVCHD (po wybraniu ustawienia 60i)
  • [2160p/1080p/480i]
  • [2160p/720p/480i]
  • [2160p/1080i/480i]
  • [1080p/480i]
  • [720p/480i]
  • [1080i/480i]
 • Filmy XAVC S 4K (po wybraniu ustawienia 50i)
  • [1080p/576i]
  • [720p/576i]
  • [1080i/576i]
 • Filmy XAVC S HD/AVCHD (po wybraniu ustawienia 50i)
  • [2160p/1080p/576i]
  • [2160p/720p/576i]
  • [2160p/1080i/576i]
  • [1080p/576i]
  • [720p/576i]
  • [1080i/576i]

Uwaga

 • Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
 • Jako źródła zasilania należy używać dostarczonego zasilacza sieciowego.
 • Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w gniazdo wejściowe HDMI, należy skorzystać z kabla AV (sprzedawany oddzielnie). Obrazy są wysyłane w standardowej rozdzielczości.
 • Kamera nie obsługuje BRAVIA Sync.