Wyświetlanie danych o nagrywaniu (KOD DANYCH)

Podczas nagrywania na ekranie można wyświetlić następujące informacje: data, godzina, dane kamery automatycznie zapisywane podczas nagrywania.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk ////SET

 1. Naciśnij przycisk MENU.
 2. Dane, które zostaną wyświetlone na ekranie (USTAW. WYŚW.) – [KOD DANYCH] można wybrać za pomocą przycisku ////SET.
  • Podczas odtwarzania lub w trakcie pauzy dane można również wyświetlić za pomocą przycisku ASSIGN, do którego przypisana jest funkcja KOD DANYCH.
  • Naciskając przycisk ASSIGN dane na ekranie zmieniają się w następującej kolejności: data i godzina, dane kamery, brak informacji.

   A: Balans bieli (wskaźnik jest wyświetlany podczas odtwarzania obrazów nagranych, gdy dla opcji [USTAWIEN. WB] wybrano ustawienie [R. UST. T. WB]).

   B: Szybkość migawki

   C: Przysłona

   D: Wzmocnienie

   E: Ekspozycja (wskaźnik jest wyświetlany podczas odtwarzania obrazów nagranych, gdy dla przysłony, wzmocnienia lub szybkości migawki wybrano ustawienie automatyczne. Wskaźnik jest wyświetlany podczas odtwarzania obrazów nagranych, gdy dla przysłony, wzmocnienia lub szybkości migawki wybrano ustawienie ręczne).

   F: STEADYSHOT

Uwaga

 • Podczas odczytywania karty pamięci na innych urządzeniach dane mogą zostać odczytane błędnie. Upewnij się, że dane są poprawne na kamerze.