Dzielenie filmu

Film można podzielić w wybranym miejscu.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk ////SET

 1. Naciśnij przycisk MENU podczas odtwarzania filmu.
 2. Wybierz funkcje (EDYC) - [PODZIEL] za pomocą przycisku ////SET.
 3. Dotknij przycisk w miejscu, gdzie chcesz podzielić film.

  A: Po wybraniu miejsca za pomocą przycisku pozycję można dostosować za pomocą tych przycisków.

  B: Wraca do początku wybranego filmu.

 4. Dotknij - .

Uwaga

 • Po podzieleniu filmu nie można go ponownie połączyć.
 • Podczas tej operacji nie usuwaj akumulatora, nie odłączaj zasilacza sieciowego ani karty pamięci zawierającej filmy przeznaczone do podzielenia. Grozi to uszkodzeniem karty pamięci.
 • Może wystąpić nieznaczna różnica między miejscem zaznaczonym za pomocą przycisku a rzeczywistym miejscem podziału, ponieważ kamera wybiera miejsce podziału w odstępach około półsekundowych.
 • Filmów nagranych w trybie XAVC S nie można podzielić.