Przechowywanie dostosowanej wartości balansu bieli w pamięci A lub B

W pamięci A (A) i B (B) można przechowywać dostosowane wartości balansu bieli.
Kamera umożliwia rejestrowanie z użyciem wcześniej określonego i zapisanego ustawienia balansu bieli.
Jeśli wartość balansu bieli nie zostanie zmieniona, wartości również nie zmienią się nawet po wyłączeniu kamery.

A: Przycisk MENU

B: Przełącznik AUTO/MANUAL

C: Przycisk WHITE BALANCE

D: Pokrętło ręczne

E: Przycisk ////SET

 1. Na przełączniku AUTO/MANUAL wybierz opcję MANUAL.
 2. Naciśnij przycisk WHITE BALANCE, aby zaznaczyć wartość balansu bieli.
 3. Za pomocą pokrętła ręcznego wybierz opcję A( A) lub B( B).
 4. Naciśnij przycisk MENU.
 5. Wybierz ustawienia (USTAW KAMERĘ) - [WB SET] za pomocą przycisku ////SET.
 6. Skieruj obiektyw na biały przedmiot, np. kartkę papieru, oświetlony tak samo jak obiekt, który ma zostać sfilmowany, w taki sposób, aby wypełniał ekran.
 7. Naciśnij przycisk SET.
  • Dostosowana wartość jest zapisywana jako A lub B.
  • Zapisana temperatura kolorów jest wyświetlana przez około 3 sekundy.

Uwaga

 • Jeśli nie można dostosować balansu bieli, wybierając opcję A lub B, opcje te zaczynają migać. Dostosuj odpowiednio obiekt i dla szybkości migawki wybierz ustawienie auto. lub ok. 1/60 (gdy wybrana jest opcja [60i]) / 1/50 (gdy wybrana jest opcja [50i]), a następnie ponownie wyreguluj balans bieli.