Regulacja czułości ISO

Tej funkcji można użyć, gdy użytkownik nie chce zwiększać wartości za pomocą funkcji AUTO LIMIT ISO.

A: Pokrętło ręczne

B: Przycisk ISO/GAIN

C: Przełącznik AUTO/MANUAL

 1. Dla opcji [WYBÓR ISO/WZMOCN.] wybierz ustawienie [ISO].
 2. Na przełączniku AUTO/MANUAL wybierz opcję MANUAL.
 3. Naciśnij przycisk ISO/GAIN.
  • Wskaźnik lub widoczny obok wartości ISO znika, a wartość ISO zostaje podświetlona.

   A: Wartość ISO

 4. Za pomocą pokrętła ręcznego dostosuj wartość i naciśnij przycisk ////SET, aby ją zapisać.

Automatyczna regulacja czułości ISO

Naciśnij przycisk ISO/GAIN, gdy podświetlona jest wartość ISO.

Wartość ISO znika lub wskaźnik jest wyświetlany obok wartości ISO. Jeśli wartość AE jest ustalona, widoczny jest wskaźnik .

Uwaga

 • Po wybraniu ustawienia AUTO za pomocą przełącznika AUTO/MANUAL wartości przysłony, wzmocnienia, czułości ISO, szybkości migawki i balansu bieli są dostosowywane automatycznie. Nie można ich ustawić ręcznie.
 • W trybie filmowym można wyświetlić obydwie opcje, opcję ISO lub wzmocnienie.
 • W trybie filmowym można regulować czułość ISO.

Wskazówka

 • To ustawienie można zmienić bezpośrednio na ekranie czuwania podczas rejestrowania za pomocą przycisków ////SET (menu Direct).