Ustawianie ostrości na wykrytej twarzy (WYKRYWANIE TWARZY)

Kamera wykrywa twarz i zapewnia możliwość ustawienia ostrości na twarzy (ustawienie domyślne to [WŁĄCZ]). Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie automatycznej regulacji ostrości.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk ////SET

 1. Naciśnij przycisk MENU.
 2. Wybierz funkcje (USTAW KAMERĘ) - [WYKRYWANIE TWARZY] - [WŁĄCZ] za pomocą przycisku ////SET.
  • Po wykryciu twarzy wyświetlane są ramki(*).

   *Po wykryciu twarzy widoczne są szare ramki wykrywania twarzy. Gdy kamera pracuje w trybie zapewniającym automatyczne ustawianie ostrości, ramka zmienia kolor na biały. Gdy dla opcji [RAMKI AF Z WYKR. FAZY] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ] lub naciśniesz przycisk PHOTO do połowy, a ostrość jest ustawiona na twarzy, ramka zmienia kolor na zielony.

 3. Używając kursora wskazywania (pomarańczowe podkreślenie), wskaż priorytetową twarz i za pomocą przycisku ////SET potwierdź wybór.

  A: Kursor wskazywania (pomarańczowa ramka)

  B: Ramka priorytetowej twarzy (ramka podwójna)
  Ramka okalająca priorytetową twarz zmienia się na ramkę podwójną.

Anulowanie priorytetowej twarzy

Używając kursora wskazywania (pomarańczowe podkreślenie), wskaż ramkę (podwójną) na priorytetowej twarzy za pomocą przycisku ////SET i potwierdź wybór.

Uwaga

 • Zależnie od środowiska nagrywania i warunków oraz ustawień twarze mogą nie być wykrywane lub nie będzie można uzyskać żądanego efektu. W takiej sytuacji dla opcji [WYKRYWANIE TWARZY] należy wybrać ustawienie [WYŁĄCZ].
 • Gdy dla opcji [AF Z PODĄŻANIEM] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ], kursor wyboru nie jest wyświetlany i nie można wybrać priorytetowej twarzy.
 • Funkcja wykrywania twarzy jest wyłączona podczas używania zoomu cyfrowego, funkcji wyraźnego zoomu obrazu i NIGHTSHOT.

Wskazówka

 • Twarze znajdujące się w obszarze określonym za pomocą funkcji [OBSZAR OSTROŚCI] są wykrywane i jest na nich ustawiana ostrość.
 • Ramka obszaru ostrości nie jest wyświetlana, gdy dla opcji [OBSZAR OSTROŚCI] jest wybrane ustawienie [SZEROKI], a dla opcji [WYKRYWANIE TWARZY] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ].
 • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.
 • W celu ułatwienia wykrywania twarzy należy nagrywać w następujących warunkach.
  • Nagrywać w środowisku o umiarkowanej jasności
  • Nie zasłaniać twarzy kapeluszem, maską, okularami itp.
  • Ustawić osobę twarzą do kamery