WYŚWIETL WERSJĘ

Można wyświetlić bieżącą wersję oprogramowania kamery.

Zawsze należy sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania firmware.

  1. Przycisk MENU - (INNE) - [WYŚWIETL WERSJĘ].

Uwaga

  • Podczas aktualizacji kamerę należy podłączyć do źródła prądu za pomocą zasilacza sieciowego.