Ochrona zdjęć i filmów (OCHRONA)

Zabezpieczenie filmów i zdjęć pozwala uniknąć ich przypadkowego usunięcia.

A: Przycisk MENU

B: Przycisk THUMBNAIL (odtwarzanie)

C: Przycisk ////SET

 1. Naciśnij przycisk THUMBNAIL (odtwarzanie).
  • Wyświetlany jest ekran miniatur.
 2. Naciśnij przycisk MENU.
 3. Wybierz funkcje (EDYC) - [OCHRONA] za pomocą przycisku ////SET.
 4. Dotknij filmy lub zdjęcia, które chcesz chronić.
  • Wskaźnik jest wyświetlany przy wybranych miniaturach.

  • Przytrzymaj obraz, aby wyświetlić jego podgląd. Dotknij przycisk , aby wrócić do poprzedniego ekranu.
  • Jednocześnie można wybrać maksymalnie 100 obrazów.
 5. Dotknij przycisk , a następnie wykonaj wyświetlane polecenia i dotknij przycisk .

Usuwanie ochrony

Dotknij miniatury oznaczone symbolem w kroku 4. aby ukryć symbol .