Wybór gniazda karty pamięci używanego podczas nagrywania

Naciśnij przycisk SLOT SELECT, aby zmienić gniazdo używane podczas nagrywania. Wybór należy potwierdzić na monitorze LCD.

A: Przycisk SLOT SELECT

Uwaga

  • Można wybrać tylko gniazdo, w którym umieszczono kartę pamięci.
  • Podczas nagrywania filmu nie można zmienić gniazda karty pamięci, nawet jeśli zostanie nieciśnięty przycisk SLOT SELECT.

Wskazówka

  • Jeśli karta pamięci zostanie umieszczona tylko w jednym gnieździe, to zajęte gniazdo zostanie wybrane automatycznie (tylko tryb filmowy). W trybie fotograficznym gniazdo zawierające kartę pamięci można zmienić, naciskając przycisk SLOT SELECT.