WYKRYWANIE TWARZY

Kamera wykrywa twarz i zapewnia możliwość ustawienia ostrości na twarzy.

Funkcja [WYKRYWANIE TWARZY] jest dostępna tylko w trybie automatycznej regulacji ostrości.

  1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [WYKRYWANIE TWARZY].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Nie używa funkcji wykrywania twarzy.


WŁĄCZ:

Używa funkcji wykrywania twarzy.
Po wykryciu twarzy wyświetlana jest ramka.

Wskazówka

  • Tę funkcję można przypisać do przycisku ASSIGN.