AF Z PODĄŻANIEM

Kamera umożliwia śledzenie obiektu dotkniętego na monitorze LCD z automatyczną regulacją ostrości.

  1. Przycisk MENU - (USTAW KAMERĘ) - [AF Z PODĄŻANIEM].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Wyłącza funkcję AF z podążaniem.


WŁĄCZ:

Włącza funkcję AF z podążaniem.