INT MIC WTR

Można zredukować tony niskie w zakresie dźwięku wejściowego podczas używania mikrofonu wewnętrznego i zredukować szum wiatru.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. AUDIO) - [INT MIC WTR].

Opis elementów menu

WYŁĄCZ:

Wyciszenie szumu wiatru wyłączone.


WŁĄCZ:

Włącza wyciszanie szumu wiatru.