Odtwarzanie filmów

W kamerze można odtwarzać filmy.

A: Przycisk THUMBNAIL (odtwarzanie)

 1. Otwórz monitor LCD.
 2. Naciśnij przycisk THUMBNAIL (odtwarzanie).
  • Po kilku sekundach zostanie wyświetlony ekran THUMBNAIL.

   A: Karta pamięci

   B: Poprzedni

   C: Następny

   D: Informacje o filmie

   E: Tryb odtwarzania

   F: Miniatury filmów (wyświetlanie daty i godziny w miniaturach można włączać i wyłączać za pomocą przycisku DISPLAY).

 3. Dotknij kartę pamięci, której zawartość zostanie odtworzona.

  : Karta pamięci A

  : Karta pamięci B

  • Kartę pamięci można również wybrać za pomocą przycisków ////SET.
 4. Dotknij tryb odtwarzania i wybierz żądany format plików.
  • Wyświetlone zostaną filmy nagrane w wybranym formacie.

   A: Tryb odtwarzania

 5. Dotknij dwukrotnie miniaturę filmu, który chcesz odtworzyć.
  • Filmy przeznaczone do odtwarzania można również wybrać za pomocą przycisków ////SET.
  • Po dotknięciu miniatury w dolnej części monitora LCD zostaną wyświetlone informacje o filmie.

   A: Data i godzina rozpoczęcia nagrywania

   B: Rozdzielczość

   C: Szybkość klatek

   D: Tryb nagrywania

   E: Czas trwania

   F: Kod czasowy rozpoczęcia nagrywania (kod czasowy nie jest wyświetlany poprawnie, gdy odtwarzane są filmy z karty pamięci bez kodu czasowego lub karta pamięci zawiera kod czasowy nieobsługiwany przez kamerę).

   G: Nagranie HLG (Hybrid Log-Gamma) (wyświetlane, gdy film został nagrany z użyciem opcji GAMMA i ustawienia HLG).

   H: Nagranie DOLBY DIGITAL (wyświetlane, gdy dźwięk został nagrany w formacie Dolby Digital).

  • Oznaczenie jest wyświetlane, gdy film został niedawno odtworzony lub nagrany. Po dotknięciu filmu oznaczonego można kontynuować jego odtwarzanie.
 6. Wybrany film zostanie odtworzony.
  • Podczas odtwarzania

  • Podczas pauzy

   A: Zatrzymanie

   B: Poprzedni

   C: Szybkie cofanie (podczas odtwarzania)/powolne cofanie (podczas pauzy)

   D: Następny

   E: Szybkie przewijanie (podczas odtwarzania)/powolne przewijanie (podczas pauzy)

   F: Odtwarzani/pauza

Regulacja głośności

Głośność dźwięku można regulować za pomocą przycisku MENU -(USTAW. AUDIO) - [GŁOŚNOŚĆ].

Powrót do trybu rejestrowania

Naciśnij przycisk THUMBNAIL (odtwarzanie).

Uwaga

 • Filmy nagrane za pomocą tej kamery mogą nie być odtwarzane poprawnie na urządzeniach innych niż niniejsza kamera. Również filmy nagrane na innych urządzeniach mogą nie być odtwarzane poprawnie na niniejszej kamerze.
 • Aby odtwarzać filmy HDR na urządzeniach innych niż kamera, wymagane jest zgodne, poprawnie skonfigurowane urządzenie obsługujące HDR.
  Podczas nagrywania z użyciem funkcji XAVC S rejestrowane są metadane (dodatkowe informacje) wymagane do odtwarzania i wyświetlania filmów HDR (np. przestrzeń barw i gamma). Jeśli urządzenie odtwarzające lub wyświetlające filmy obsługuje te metadane, filmy automatycznie są wyświetlane z zastosowaniem odpowiednich ustawień. Jeśli urządzenie nie obsługuje tych danych, ustawienia należy wprowadzić ręcznie.
  Ponadto nagrywanie w trybie AVCHD nie obsługuje rejestrowania metadanych HDR. Aby poprawnie wyświetlać/odtwarzać filmy HDR, ustawienia należy wprowadzić ręcznie lub dodać metadane podczas edycji.

Wskazówka

 • Po zakończeniu odtwarzania ostatniego filmu na ekranie jest wyświetlany widok miniatur.
 • Odtwarzanie filmu rozpoczyna się powoli po dotknięciu przycisków / podczas pauzy.
 • Prędkość odtwarzania wzrasta wraz z liczbą dotknięć przycisków /.