Zmiana informacji wyświetlanych na ekranie

Na obrazie można wyświetlać informacje taki jak np. kod czasowy.

A: Przycisk DISPLAY

  1. Naciśnij przycisk DISPLAY.
    • Wskaźniki na ekranie są włączane (wyświetlane) i wyłączane (usuwane) po naciśnięciu przycisku.
      W trybie nagrywania informacje są zmieniane w następującej kolejności: informacje szczegółowe, informacje uproszczone, brak informacji.

Wskazówka

  • Informacje na ekranie można wyświetlać podczas odtwarzania na telewizorze, gdy dla opcji MENU - (USTAW KAMERĘ) - [WYJŚCIE WYŚWIETL.] zostanie wybrane ustawienie [WSZ. WYJŚCIA].