WYJŚCIE WYŚWIETL.

Można określić, gdzie prezentowane są informacje o wyświetlaniu, np. kod czasowy.

  1. Przycisk MENU - (USTAW. WYŚW.) - [WYJŚCIE WYŚWIETL.].

Opis elementów menu

PANEL LCD:

Prezentuje informacje na monitorze LCD.


WSZ. WYJŚCIA:

Przesyła informacje na złącze HDMI OUT, gniazdo VIDEO OUT (Złącze Multi/Micro USB) i do monitora LCD.
Przesyłane są również dane zebra, wartości szczytowe i ramka wykrywania twarzy.

Uwaga

  • Tylko dane zebra, kod czasowy, wartości szczytowe i ramka wykrywania twarzy są przesyłane, gdy dla opcji [ZNAK] jest wybrane ustawienie [WŁĄCZ], a znacznik jest wyświetlany na monitorze LCD.
  • W poniższych sytuacjach na monitorze LCD nie są wyświetlane żądne informacje.
    • Monitor LCD jest obrócony o 180 stopni.
    • Czujnik oka wykrywa w pobliżu kamery obiekt, a wyświetlanie obrazu jest przełączane na wizjer.